Pravilnik o zasebnosti

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Varstvo osebnih podatkov

1. Z registracijo na spletni trgovini Anchan uporabnik odobri da sme družba Anchan, Andraž Žagar s.p., Toplarniška ulica 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljalec), kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

2. Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v registrski obrazec, prav tako pa se zbirajo tudi podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih..

Upravljavec bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Dodatni namen obdelave za katerega uporabnik na podlagi registracije ter sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja daje svoje privoljenje, je za fizične osebe, ki so označili da želijo postati člani oz.koristiti posebne popuste:

- beleženje in obračunavanje ugodnosti in prilagoditev ponudbe vsakemu posamezniku,
- statistična obdelava, 
- trženjske raziskave,
- segmentacija kupcev, 
- obdelava preteklega nakupnega obnašanja.

3. Šteje se, da uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev poslovanja na Anchan in zaključeno registracijo daje izrecno osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 2.

4. Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za omenjen namen.

5. Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.

6. Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na naslov Toplarniška ulica 7, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na e-naslov info@anchan.si

7. Piškotki

Na spletni strani se uporabljajo: 

- Tehnični piškotki - ti piškotki so na spletni strani Anchan potrebni za pravilno delovanje spletne strani, in se uporabljajo za namen registracije uporabnika in njegovih vnosov. Taki piškotki so nujno potrebni, da si stran zapomni in izvede uporabnikovo zahtevo.

Soglasje uporabnikov za zgoraj navedene sejne tehnične piškotke ni potrebno, saj gre za zakonsko izjemo, kje privolitev uporabnika ni potrebna.

- Piškotki za namen analiziranja prometa - analitični piškotki - (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji)

V kolikor se tehnični piškotki na spletni strani Anchan v popolnosti onemogočijo (v nastavitvah brskalnika), nakupovanje na spletni strani Anchan ne bo mogoče oziroma uporabnik ne bo mogel uporabljati funkcij spletišča v polni meri.

Naprej