Kakšne so dobre prakse? Kako pohitriti, vzdrževati in migrirati sisteme?

Svetovanje


S pomočjo visoko usposobljenih strokovnjakov vam pomagamo pri izbiri, postavitvi in vzdrževanju tehnoloških rešitev vaših problemov.

Upravljanje Identitet ter Dostopov

Upravljenje identitet ter dostopov je v modernem času vedno bolj aktualno področje, saj ima lahko velik vpliv na skrite stroške pri srednje velikih do velikih podjetjih. Naše znanje iz tega področja omogoča podjetjem izboljšave na treh ključnih področjih:

Varnost

Neažurno brisanje pravic pomeni večjo izpostavitev napadom preko nerabljenih ali celo pozabljenih računov. Avtomatizacija deaktiviranja računov neaktivnih zaposlenih in politika pridobivanja pravic močno povečata varnost sistema. Implementacija uporabe dvo- ali več-faktorske avtentikacije ter politika gesel pa lahko dodata še en sloj varnosti.

Zmanjšan Obseg Dela IT Oddelka

Avtomatizacija procesa kreiranja računov in dodeljevanja pravic uporabnikom ne predstavlja le varnostne prednosti, ampak tudi ogromno razbremenitev IT oddelka. Za to skrbi storitev sinhronizacije, ki skupaj z RBAC ter ABAC kontrolerjem dodeli novozaposlenim vloge, ki so preračunane glede na delovno mesto, organizacijsko enoto, tip zaposlitve, ...

Odprava Skritih Stroškov

Vsako čakanje pravice, ki jih uporabnik nima, predstavlja strošek. V večjih podjetjih se lahko na avtorizacijo pravic čaka tudi po teden, pri urejanju pa lahko pride do napak, zaradi česar se more postopek ponoviti. Poteki dela v Upravljanju identitet omogočajo, da se dodeljevanje pravic razdeli med lastnike sistemov. Tako poskrbimo, da ima pravi uporabnik prave dostope, in to pravočasno.

Poročila in Revizije

Poročila, ki nam sporočajo za vsak trenutek v času kdo je imel dostop do česa ter zakaj, nam olajšajo izvedbo varnostnih revizij ter pregled licenc. Poleg tega nam olajšajo pridobitev določenih ISO standardov, ki zahtevajo natančna poročanja o dostopih.

Zbirke Podatkov

Zbirke podatkov v današnjem času predstavljajo potrebo kot tudi izziv. Izbira prave zbirke podatkov ter priprava primerne sheme ima lahko ogromne posledice na sistem, ki le-to kasneje uporablja. Pri pomembnih odločitvah vam lahko pomagajo naši certificirani strokovnjaki za podatkovne baze.

Izbira Tehnologije

Prvi izziv s katerim se srečujemo pri projektih, ki potrebujejo zbirko podatkov, je izbira tehnologije. Na podlagi strankinih zahtev jim pomagamo izbrati primeren sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami in jim pripavimo vse potrebno, da bo projekt kasneje deloval nemoteno. Naše znanje vključuje, a ni omejeno, na MS SQL, MariaDB, MySQL, PostgreSQL in ostale.

Izdelava Shem

Priprava dobre sheme v obliki E-R diagrama dostikrat pomeni ogromno komunikacije med nami in našimi strankami. Strankam pomagamo razdelati njihove probleme in potrebe ter glede na dogovorjeno pripravimo shemo, ki deluje najbolj optimalno. Skupaj predvidimo obremenitev baze in nato zasnujemo načrte za čim bolj optimalno delovanje po postavitvi baze.

Optimizacija Obstoječih Baz

Za bazami leži zelo obsežna tehnologija, zato našim strankam pomagamo z upoštevanjem dobrih praks ter dobrim poznavanjem delovanja Query Optimizer-ja. V primeru, ko so podatkovne baze enostavno prevelike, da bi lahko bile hitre, pomagamo s postavitvijo pravilnih Index-ov, particioniranjem tabel in ostalimi triki.

Vzdrževanje Baz

Slabo vzdrževanje baz lahko sčasoma privede do veliko problemov, od počasnega delovanja, do polnih diskov, tudi pri manjši količini podatkov. Skupaj s stranko jim pomagamo pripraviti smiselna vzdrževalne načrte tako za baze, ki jih gostijo na lokalnih strežnikih, kot tudi za baze, ki jih imajo v oblaku.

Migracija v Oblak

Migracija rešitev, zbirk podatk in storitev v oblak predstavlja za marsikatero podjetje možnost ukinitve ali pa zmanjšanje obremenitve on-site strežnikov. Mi jim lahko z našimi strokovnjaki pomagamo pri migraciji na sledeče načine:

Pregled Arhitekture

Pri migraciji v oblak našim strankam pomagamo pri pregledu trenutne arhitekture ter predlagamo popravke, potrebne za izvedbo migracije. Skupaj pregledamo kakšne so njihove potrebe ter kateri izmed ponudnikov oblačnih storitev je za njih najboljši. Tako poskrbimo, da je kasnejši prehod na oblak čim manj boleč.

Izvedba Migracije

Strankam pomagamo pri izvedbi migracije, vzpostavitvi neprekinjenega uvajanja njihove rešitve in vzpostavitvi verzioniranja rešitve oz. API-jev v oblaku. Skozi konfiguracijo varnosti preko uporabnikov, VPN-jev in IP restrikcij poskrbimo tudi, da je uvedba ali baza v oblaku primerno zavarovana.

Priprava Vzdrževanja

Oblak ponuja veliko možnosti, ki nam omogočajo čim hitrejšo reakcijo v slučajnem primeru izpadov. S pomočjo georeplikacije poskrbimo, da se rešitev nalaga iz najbližje uvedbe in da če pride do lokalnega izpada ima le-ta najmanjši možen vpliv.

Avtomatizacija Etiketiranja

S pomočjo našega partnerja, podjetja NiceLabel, našim strankam pripravimo rešitev za izvedbo etiketiranja. Naša dodana vrednost njihovi platfirmi omogoča reševanje velike večine težav pri etiketiranju in s tem skupaj odpravimo skrite stroške.

Vzpostavitev Procesov Etiketiranja

Preko LMS skupaj vzpostavimo delavne procese etiketiranja - od verzioniranja do procesa potrjevanja datotek. Sistem pravic omogoča uporabnike omejiti na odobritelje ter urednike, obsežno beleženje zgodovine pa nam pove vsako operacijo, ki je bila izvedena nad dokumenti in vsak tisk dokumenta, ki je bil opravljen. Tako imajo naše stranke popolno kontrolo nad tem kdo tiska kaj, in kdaj to tiskanje opravi.

Pomakni se na vrh